BẢNG GIÁ NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC PHỤNG HƯNG :(Giá có thể thay đổi mà chưa kịp báo trước)
- Hộp 2 chai 700ml 45 độ : 225.000 đồng/ hộp

- Thùng 10 hộp X 20 chai : 2.250.000 đồng/ thùng

- Hộp 2 chai 500ml 45 độ : 175.000 đồng/ hộp

- Thùng 10 hộp X 20 chai : 1.750.000 đồng/ thùng

- Hộp 6 chai 200ml 45 độ : 225.000 đồng/ hộp

- Thùng 10 hôp X 60chai : 2.250.000 đồng/ thùng

- Hộp 2 chai 700ml 40 độ : 180.000 đồng/ hộp

- Thùng 10 hộp X 20 chai : 1.800.000 đồng/ thùng

- Hộp 2 chai 500ml 40 độ : 140.000 đồng/ hộp

- Thùng 10 hộp X 20 chai : 1.400.000 đồng/ thùng

- Hộp 6 chai 200ml 40 độ : 180.000 đồng/ hộp

- Thùng 10 hộp X 60 chai : 1.800.000 đồng/ thùng

- Chai nhựa 1000ml 45 đô : 155.000 đồng/ lít

- Thùng 12 chai : 1.860.000 đồng/ 12 lít

- Chai nhựa 1000ml 40 độ ; 115.000 đồng/ lít

- Thùng 12 chai : 1.380.000 đồng/ 12 lít

- Chai nhựa 1000ml 38 độ : 85.000 ffoongf/ lít

- Thùng 12 chai : 1.020.000 đồng/ 12 lít

- Chai nhựa 1000ml 35 độ : 75.000 đồng/ lít

- Thùng 12 chai : 900.000 đồng/ 12 lít

- Chai nhựa 1000ml 30 độ : 55.000 đồng/ lít

- Thung 12 chai : 660.000 đồng/ 12 lít

- Chai nhựa 1000ml 25 độ : 35.000 đồng/ lít

- Thùng 12 chai : 420.000 đồng/ 12 lít

- Tiêu ngòa đường : 25.000 đông/ hủ

- Mắm ruốc : 50.000 đồng/ hủ

- Mắm nêm : 50.000 đồng/chai

- Mật ông : 300.000 đồng/ chai 

- Mật sim : 220.000 đồng/ chai

- Rựu sim : 220.000 đồng/ chai 39 % vol

- Rựu sim : 180.000 đồng/ chai 30% vol

- Tiêu đen : 190.000 đồng/ bịch

- Tiêu sọ : 240.000 đồng/ bịch

 

 

ĐOÀN THỊ NGỌC TRÂN

Bảng giá

facebook